Công tác tập huấn ôn tập thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cho giáo viên giữ vai trò quan trọng. Thông qua đó, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch và phương pháp ôn tập phù hợp nhằm mang lại hiệu quả, giúp học sinh vững tin chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Xác định được tầm quan trọng này, năm nay, Sở GD-ĐT Vĩnh Long đổi mới hình thức tổ chức và nâng cao chất lượng tập huấn ôn tập thi tốt nghiệp THPT cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *