Việc tìm hiểu, triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long là một hoạt động chính trị thường xuyên của đơn vị. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng pháp luật để thực thi trách nhiệm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *