Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng GT , góp phần thúc đẩy KTXH phát triển, nâng cao đời sống người dân … Trong năm 2021 từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, tỉnh Vĩnh Long sẽ đầu tư trên 450 tỷ đồng để phát triển hệ thống GT  địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *