Vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài năm 2017 được gần 623 tỷ đồng, cấp phát hơn 246.000 suất học bổng, là kết quả nổi bật được báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác khuyến khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của cụm 8 khuyến học ĐBSCL vừa được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *