Năm 2014, mặc dù còn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến tình hình sản xuất của nhiều doanh nghiệp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, đầy trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng để tháo gỡ khó khăn; cùng với nỗ lực vượt khó duy trì hoạt động của các doanh nghiệp…đã góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long tăng 13,1% so với năm trước –  cao hơn mức tăng bình quân của ngành công nghiệp cả nước và khu vực ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *