Năm 2014, Bộ GD-ĐT chủ trương cho các trường cao đẳng, đại học trong cả nước được tuyển sinh theo đề án riêng nhằm giúp các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh, đào tạo. Thực hiện chủ trương này, nhiều trường đại học trong cả nước đã xây dựng đề án tuyển sinh riêng trình Bộ GD-ĐT. Riêng ở Vĩnh Long, trong mùa tuyển sinh năm nay, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh theo “ 3 chung” của Bộ GD-ĐT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *