Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền – vận động, cũng như việc tăng cường công tác kiểm tra – xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các quy định về  an toàn PCCC của ngành chức năng,  nên trong năm 2013 số vụ cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giảm nhiều so với năm 2012.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *