Thành phố Vĩnh Long đang hướng đến mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *