Được sự thống nhất của BTV Tỉnh ủy, trên tinh thần chống dịch như chống giặc, tập trung sức người, sức của để kiên quyết chống dịch COVID-19 trên toàn quốc và thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng giúp người dân giảm bớt thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long mở đợt vận động 2 nguồn quỹ này từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc sau 10 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *