Việc mở thêm được con đường mới cũng đồng nghĩa với việc nhân dân địa phương có thêm được cơ hội để phát triển KT VHXH, do giao thông đi lại thuận tiện. Tại xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, có 1 tuyến đê bao kết hợp giao thông mới được mở ra đã làm nức lòng người dân địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *