Tại phường 1 – TP Vĩnh Long có một bà lão tuổi đã 90 nhưng hàng ngày vẫn tỷ mẩn từng đường kim, mũi chỉ khâu chăm ấm tặng cho người nghèo. Bà lão đó chính là mẹ VNAH Trần Kim Ngọc – Nguyên thường vụ thị xã ủy Thị xã Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *