Để đảm bảo an toàn giao thông tại các dốc cầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng đã lắp đặt các biển báo cấm rẽ trái. Tuy nhiên, tại các điểm giao thông này lại xảy ra tình trạng các phương tiện bất chấp biển báo cấm mà vô tư rẽ trái sai quy định, gây mất an toàn giao thông.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *