Huyện Mang Thít và Đảng ủy, UBND Xã Tân Long vừa tổ chức khởi công tuyến đường giao thông nông thôn ấp Thanh Bình, xã Tân Long. Đây là công trình chào mừng 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *