Sáng nay,  UBND huyện Mang Thít tổ chức cuộc họp bất thường để thông báo tình hình và cho đạo các ngành địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng chống .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *