Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, mặn xâm nhập ở ĐBSCL có xu thế tăng trở lại từ 9- 13/4/2021 nhưng ở mức độ thấp hơn ở tháng 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *