Sáng nay Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức hội nghị khoa học Quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Nhiều vấn đề về suy thoái đất sản xuất nông nghiệp được đưa ra, trong đó có việc mặn hóa đất sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *