Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới – Tiêu chí môi trường là 1 trong các tiêu chí quan trọng khó thực hiện. Tại xã Mỹ Phước huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long qua 2 năm được công nhận xã nông thôn mới, tiêu chí môi trường đã được xã này tiếp tục nâng chất. Nhờ vậy mà diện mạo nông thôn xã Mỹ Phước không ngừng đổi mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *