Mực nước các sông rạch trong tỉnh sẽ cao hơn kỳ triều rằm tháng 7 âm lịch vừa qua. Trên sông chính có khả năng đạt xấp xỉ báo động 3 và trong nội đồng cao hơn mức báo động 3 từ 0.05 – 0.15 m. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *