Hiện nay, TPVL có 3 địa phương gồm Phường 8, Phường 3 và xã Tân Ngãi đang mất cân đối ngân sách, không đảm bảo chi hoạt động và chi trả lương cho cán bộ công chức. Chính sự thiếu hụt ngân sách này đã làm ảnh hưởng tới hoạt động của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *