Cụ thể, độ mặn đo được tại cống Nàng Âm, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm là 1,7 phần ngàn, ở Vàm Vũng Liêm là 1,9 phần ngàn và ở xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn là 1,3 phần ngàn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *