Long Hồ là trọng tâm du lịch của tỉnh Vĩnh Long, với 4 xã cù lao hình thành các khu – điểm du lịch thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, cùng chịu sự tác động chung của dịch bệnh covid -19, nên lượng khách du lịch đến đây giảm mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *