Thời điểm này, các trà lúa Thu Đông sớm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đến giai đoạn thu hoạch. Tuy nhiên, ghi nhận tại các địa phương số lượng thương lái thu mua ít, giá lúa nằm ở mức thấp nhưng cũng khó tiêu thụ khiến nông dân gặp nhiều khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *