Vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 nông dân Vĩnh Long xuống giống hơn 47.600 ha, đạt trên 90% kế hoạch. Điều kiện khí tượng, thủy văn trước và trong vụ lúa này không mấy thuận lợi, tạo điều kiện nhiều loại dịch hại phát sinh gây hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *