Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Cụ thể trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 3,65 m, vượt 0,15m so với báo động 1. Trên sông Hậu, tại Châu Đốc mực nước đo được là 2,8m, kém báo động 1 là 0,2m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *