Huyện ủy Long Hồ vừa tổ chức trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 06 đảng viên; huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho  22 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *