Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam” và “Ngày thế giới phòng, chống AIDS 01/12”, sáng nay, huyện Long Hồ tổ chức mít-tinh nhân sự kiện này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *