Có những chiếc cầu kiên cố để đi lại an toàn là ước mơ của người dân vùng sông nước. Từ ý kiến của cử tri và phản ánh trong mục Nghe người dân nói, thời gian qua huyện Long Hồ đã xây dựng nhiều cầu giao thông nông thôn bằng phương thức xã hội hóa, tạo được niềm tin, phấn khởi và sự đồng tình trong dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *