Ở kết hợp nơi kinh doanh trong khu dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân khiến người dân thiệt mạng trong các vụ cháy trên là do nhà ở không có lối thoát hiểm an toàn, cửa chính và cũng là cửa ra vào duy nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *