Sau ngày hòa bình lập lại, việc xây dựng phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội ở địa phương có xuất phát điểm thấp như Loan Mỹ cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng nhờ sự quyết tâm, chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, bộ mặt nông thôn Loan Mỹ hôm nay đã thật sự có nhiều đổi mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *