Thực hiện chỉ đạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về tổ chức đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng, sáng nay, Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt công đoàn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *