Sáng nay, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ mittinh phát động Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy, nổ để bảo vệ chính mình, doanh ngiệp và xã hội”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *