Ông Châu Thanh Tùng, Phó Giám đốc Viễn thông Vĩnh Long và ông Nguyễn Thành Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn đã ký kết hợp tác phát triển thị trường Viễn thông – CNTT Việt Nam trên địa bàn huyện.

Mục đích của chương trình hợp tác nhằm huy động tốt nhất các sức mạnh về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước, xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT trên địa bàn vững chắc.

Sau lễ ký kết, Viễn thông Vĩnh Long sẽ triển khai các chương trình phát triển thị trường mục tiêu như y tế, giáo dục; tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương phổ cập các dịch vụ internet băng thông rộng và cung cấp nhiều dịch vụ gia tăng cho khách hàng nhằm mang những thành tựu công nghệ, cung cấp CNTT và truyền thông tới mọi người dân.

Dịp này, Viễn thông Vĩnh Long cũng đã trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở ấp Mỹ Hoà, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn.

Hồng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *