Cùng với các huyện, TX, TP trong tỉnh Vĩnh Long, sáng 3/3, huyện Vũng Liêm đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Đây là địa phương được làm điểm của tỉnh lễ giao nhận quân năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *