Những năm qua, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long đã triển khai có hiệu quả việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động và góp phần ổn định sản xuất tại các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *