Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ chính trị- Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ông Trần Văn Rón- UVBCH trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã trang trọng đặt tràng hoa lên tượng đài liệt sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *