Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, ngành GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện CT 05 của Bộ CT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *