Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình, việc làm cụ thể. Từ đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *