Những năm qua, du lịch Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung tập trung nhiều vào một vài sản phẩm du lịch sinh thái miệt vườn mang tính đặc thù ở địa phương. Sự trùng lặp sản phẩm du lịch cùng với việc thiếu liên kết, thiếu cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực phục vụ là lý do khiến du lịch vùng sông nước cửu long chưa thực sự phát triển bền vững.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *