Sự lạm dụng quá chén rượu bia cũng gây ra nhiều hệ lụy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người mà nó còn là tác nhân gây ra nhiều vụ việc liên quan đến an trật tự xã hội.

        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *