So với đầu năm, hiện tại lãi suất cho vay ngoài các lĩnh vực ưu tiên tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn giảm từ 1- 1,5%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *