Lấy nội lực của hộ gia đình làm nền tảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương là đòn bẩy giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đó là phương châm của Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *