Tại Thị xã Bình Minh đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ  tướng Chính phủ công nhận Thị  xã  Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *