Việc triển khai thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện đảm bảo an toàn các nguồn tiền chi trả do ngành Lao động – Thương binh và xã hội quản lý. Công tác an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp và được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trên toàn hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *