Sau hai ngày làm việc, chiều nay, kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX đã bế mạc. Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 16 nghị quyết. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *