Nhờ chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp uỷ Đảng trong việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và cụ thể hoá chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương sát với tình hình thực tế của địa phương nên trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng và đảng viên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *