Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC tại các đơn vị trên địa bàn  tỉnh, chiều nay đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra tại chợ Vĩnh Long và đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại cần khắc phục trong công tác đảm bảo an toàn PCCC tại đây .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *