Theo đó, phương pháp cho cá ăn gián đoạn được khuyến cáo là cho ăn 7 ngày ngưng 2 ngày hoặc ăn 3 ngày ngưng 1 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *