Năm nay, tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,5% so với năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu này không hoàn thành mà một trong những nguyên nhân chính là do ngành công nghiệp không có năng lực sản xuất mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *