Năm nay,  Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long được giao trên 450 tỷ đồng thi công nhiều công trình – dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo  tiến độ thực hiện, ngay  sau kỳ nghĩ  tết Nguyên Đán, Ban quản  lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã  triển khai ngay nhiều công việc tại các công trình trọng điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *