Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường học, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, do khó khăn về quỹ đất và kinh phí đầu tư nên tiến độ xây dựng trường chuẩn còn chậm, mới đạt trên 36%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *